Przedszkole Nr 1 w Milanówku
www.przedszkolemilanowek.edu.pl
Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

Status prawny i podstawa działalności

Data ogłoszenia: 2013-11-21

Przedszkole Nr 1 jest jednostką publiczną oświatowo-wychowawczą.

Organ prowadzący Gmina Miasto Milanówek.

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny Kuratorium Oświaty w Warszawie.

 

  • Art. 60 Ustawy 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. nr 256,poz. 2572 z późn. zm.)
  • Art. 20 ust. 2 i 25 ust. 2 Ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2005 nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)
  • Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. 2001 nr 61, poz. 624 z późn. zm.)
  • Europejska Konwencja o wykonywaniu praw dzieci z 25 stycznia 1996 r. (Dz. U. 2000 nr 107, poz. 1128)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2009 nr 4 poz. 17)

 

  • Uchwała Nr 319/XXVIII/13 Rady Miasta Milanówka z dnia 27.06.2013r.

Data publikacji: 21.11.2013 (16:02)Data aktualizacji: 18.11.2020 (15:06)
Osoba publikująca: Piotr SulewskiOsoba modyfikująca: MiroArt Developer
Autor: MiroArt Developerliczba wejść: 7148
18 lis 2020 (15:06)Piotr Sulewski»Status prawny i podstawa działalności
15 kwi 2019 (15:49)Piotr Sulewski»Status prawny i podstawa działalności
21 lis 2013 (19:41)Piotr Sulewski»Status prawny i podstawa działalności
21 lis 2013 (19:36)Piotr Sulewski»Status prawny i podstawa działalności
21 lis 2013 (19:36)Piotr Sulewski»Status prawny
21 lis 2013 (16:02)Piotr Sulewski»Status prawny

Przejdź do góry strony