Przedszkole Nr 1 w Milanówku
www.przedszkolemilanowek.edu.pl
NazwaData
Dane2013-10-31
Status prawny i podstawa działalności2013-10-31
Statut2019-04-15
Zasady funkcjonowania2019-04-15
Organizacja2013-10-31
Dyrekcja2013-11-05
Rada Pedagogiczna2013-11-05
Rada Rodziców2013-11-05
Pracownicy2013-11-05
Procedury2019-04-15

Przejdź do góry strony